Skade 

og verditakst

Med å bruke oss kan du føle deg trygg på at du får en upartisk verifikasjon hvor dere og el-sikkerheten er i fokus, ikke økonomi!

Vår erfaring er at de som har solgt bolig - der forhold er synliggjort, har til slutt endt opp med ønsket pris. På den andre siden har kjøper satt pris på å vite hva en kjøper, slik at ikke uforutsette ting kommer i veien for boligdrømmen.

Det er aldri din skyld om du har blitt lurt i et boligkjøp!

Taksering av skader og status på elektriske anlegg

Vi har mange referanser fra forskjellige advokatkontorer og saker som oppnevnt sakkyndig eltakstmann for tingretten.

Med oss vil du alltid være i fokus, og være sikker på at du får en god oppfølging av mennesker som bryr seg om sannheten. Vi har vært flere runder i retten hvor vi har bistått klienter som har fått boligdrømmen tilsynelatende knust. Det vi har sett er at standhaftighet og vilje for å avdekke sannheten har gjort oss til en av markedets mest pålitelige aktører.

businessman-go.jpg

Vår mann Pål Brun-Hansen er NEMKO sertifisert el-takstmann og innehar følgende sertifikater

  • Nemkosertifisert på 405-2 Brannforebyggende elkontroll bolig

  • Nemkosertifisert på P-156:2016 Eltakst: Skadevurdering av elektriske anlegg i boliger.

Eltilsynsloven

§2 "Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frambyr fare for liv, helse og materielle verdier."