Eltakst

 

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader osv. Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og grensesnittet på skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstmennenes objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag. 

Taksering av skader på elektriske anlegg

Vår erfaring er at alle som har kjøpt bolig, der forhold er synliggjort, har fått prisen de har ønsket, mens kjøper har satt pris på å vite hva han kjøper, slik at han kan ta tak i alvorlige forhold før han flytter inn i boligen.

1/4

Eltilsynsloven

§2 Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frambyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Elkompetanse & Mepro AS.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Linkedin Ikon
  • Gray Instagram Ikon
nettside icon.png