Elkompetanse & Mepro AS.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Linkedin Ikon
  • Gray Instagram Ikon
union-jack-round-button-2.jpg

Eltakst

Taksering av skader på elektriske anlegg

 

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader osv. Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og grensesnittet på skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstmennenes objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag. 

(ps: hentet fra Nek.no, grunnet omstrukturering) 

1/4

Eltilsynsloven

§2 Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frambyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Befaring

Vi kommer gjerne innom for en uforpliktende befaring. 

 

—  Eltakst

nettside icon.png