Elkompetanse & Mepro AS.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Linkedin Ikon
  • Gray Instagram Ikon
union-jack-round-button-2.jpg

TEMPERATUR

-OVERVÅKING

MeProNet er et fullautomatisert system som overvåker temperaturen i blant annet kjøle- og frysedisker. 
Om temperaturen avviker fra oppsatte grenser går det automatisk en alarm som varsler bedriften. Alarmen kommer også som sms og/eller mail om det er ønskelig.

MeProNet logger alle temperaturer kontinuerlig slik at bedriften kan dokumentere ovenfor kontrollmyndighet at IK-Mat blir ivaretatt på beste måte. Om det oppstår avvik behandles også dette i programmet. All historikk ligger lagret.

MeProNet gjør alle manuelle målinger overflødige og ansatte kan bruke tiden på andre kunderelaterte gjøremål. Ser en på tiden som brukes på manuell behandling, vil investeringen for MeProNet være inntjent i løpet av ca 8 måneder. Etter dette er det ren netto

MeProNet kan måle og dokumenterer alle temperaturkrav som myndighetene setter vedrørende IK-Mat. (også kjernetemperaturmåling på varm-mat, varemottak mm.)

Systemet kan også utvides til å overvåke kjølekompressorer, energimåling, stemplingsur mm.

1/4
nettside icon.png