Sikkerhetsløsninger for

industrianlegg

person.png

Kundeflytsystem

kamera.png

Overvåking

 
blur-abstract-zoom.jpg

Vi kan levere overvåkingsanlegg for bruk i eksplosjonsfarlige områder/soner

Eksplosjonssikkert kamerahus møter videokamera i HD-oppløsning

Når det kommer til kontroll og overvåking har vi flere produkter som bidrar til å øke effektivitet samt gjør det lettere i den daglige drift

  • Det er ikke mangel på tilgjengelige tiltak som bidrar til de mange brannene på avfallsanlegg, men bruken og kvaliteten av aktuelle tiltak.

  • God brannsikkerhet trenger ikke å være tids- og kostnadskrevende, men det er høyst relevant for at din bedrift ikke skal bli satt i en dårlig posisjon.

  • NOMIKO har gjennom sin rapport konkludert med at Overvåking er et tiltak som burde vurderes. Installere billedkamera, varmesøkendekamera og varslingsanlegg som kobles til brannvesen, vaktsentral og/eller mobilapp. 

"Om avfallsbransjen og avfallsanleggene ikke tar denne utviklingen på alvor, vil det medføre tap av penger og omdømme, og problemet med å få forsikret seg vil øke, noe flere avfallsselskaper oppga at de sliter med allerede"

- NOMIKO (Norsk miljøkompetanse) Rapport om branner i avfallsbransjen – årsaker og tiltak

 

Bli trygg på at din bedrift følger myndighetenes krav når det kommer til maks antall personer som kan oppholde seg samtidig i dine lokaler.

PC green light.png

En enkel anretning som viser ledig kapasitet på ditt området i sanntid ved å holde kontroll over hvor mange som går inn og ut.

Kunden ser infomasjonen på en god og intuitiv måte via vårt produkt ved ankomst og kan enkelt få vite om det er greit å gå inn. Du som eier av systemet kan enkelt få tilgang til en god oversikt over totalt antall besøkende innenfor en gitt periode.