Sikkerhetsløsninger

for butikker

For å være fremtidsrettet må du tenke utenfor boksen..

En fremtid uten covid-19 vil fortsatt være en fremtid med satsning på teknologi. Ved å vise kunder og besøkende at du tar sikkerheten deres på alvor vil du som bedrift skille deg markant ut fra mengden. Systemene vi kan tilby har flere bruksområder, som du vil få demonstrert nedenfor. 
security-guard_edited.jpg

Hvorfor bruke unødvendig arbeidskraft på noe et system kan utføre?

Det å investere i et av våre systemer vil ikke bare være kostnadsbesparende..

Men også gi dere som butikk en bedre oversikt over kunden sitt handlemønster samt vise at sikkerheten settes i fokus.

Kunden ser infomasjonen på en god og intuitiv måte via vårt produkt ved ankomst og kan enkelt få vite om det er greit å gå inn. Du som eier av systemet kan enkelt få tilgang til en god oversikt over totalt antall besøkende innenfor en gitt periode.

Bli trygg på at ditt senter følger myndighetenes krav når det kommer til maks antall personer som kan oppholde seg samtidig på ulike områder. Vi har en enkel anretning som viser ledig kapasitet på ditt området i sanntid ved å holde kontroll over hvor mange som går inn og ut.

PC green light.png
waiter-modern-cafe-bar-enters-order-paym

Bli varslet når uønskede personer kommer inn på ditt område

Når det kommer til kontroll og overvåking har vi flere produkter som bidrar til å øke effektivitet samt gjør det lettere i den daglige drift

  • Du har mulighet til å samkjøre overvåkingsbilder med balansen på kassen slik at du kan avverge uenigheter om hvor mye kunden ga fra seg eller tok imot. Skulle det blitt noen problemer er ikke fasiten lengre enn et tastetrykk unna.

  • Butikktyverier fra kunder står for 53 prosent av dette, mens 29 prosent av svinnet skylles tyverier fra uærlige ansatte.

  • I Norge forsvant 6,1 milliarder kroner fra norske butikker. Det er en økning på 459 millioner kroner.

  • Gode løsninger er ikke bare viktig for å ta vare på sikkerheten til kunden men også butikkens eget omdømme og resultat. Selvom undersøkelsen er noe gammel kan vi tenke oss at utfallet av en lignende vurdering i dag ville kommet ut nogen lunde likt.

- Undersøkelsen omfatter svar fra 500 ledende detaljhandelsaktører og -kjeder som representerer 10.270 butikker på det norske og nordiske markedet. Den tar for seg kriminalitet og svinn i detaljhandelen fra juli 2014 til juni 2015.

personal-identification-method-face-reco

Bli varslet når uønskede personer kommer inn på ditt område

Det er en kjensgjerning at personer som har blitt bortvist fra et område vender fort tilbake

På en vanlig dag er det mange som tar en tur på senteret for å shoppe, oppleve andre mennesker men også finne på ugagn. Det finnes mange forskjellige typer uønskede personer - alt fra de klassiske gjengangerne, bråkmakerne men også vandaler. Med en så stor kundeflyt blir det umulig å kontrollere alle og enhver - men med de rette systemene vil det her gå som smurt.

Det er ikke vanskeligere enn å laste opp et ansiktsbilde og systemet vil varsle neste gang personer møter opp. Varslingene kan skreddersys slik at forhåndsbestemte personer får en beskjed på telefonen om at en uønsket person har ankommet - åpne beskjeden - og se hvor en befant seg sist. 

heatmap-retail-stores.png

Få en bedre oversikt over kunden sitt bevegelsesmønster

Varmekart gir en god forståelse over kundens handlemønster

Varmekart kan være til en enorm hjelp når det gjelder å forstå funksjonaliteten til butikkene dine og hvordan kunder oppfører seg inni dem. Men hva er egentlig et varmekart? På sitt mest grunnleggende er varmekart bare en kulere måte å si en skyggelagt matrise der enkeltverdier i en matrise er representert som farge. Med andre ord bruker detaljhandel varmekartteknologi sanntidsbilder for å spore bevegelser og tildeler farger som tilsvarer trafikkvolum til hvert område av et gulv. 

En bedre innsikt over hvor kundene beveger seg i forretningen kan hjelpe til med valg slik som hvor en smaksdisk skal bli plassert eller hvilke områder satsningsprodukter skal være fremstilt.

3d-rendering-high-definition-sign.jpg

En videokvalitet du kan stole på at politiet får bruk for

portrait-young-muslim-men-selling-food-d

Vær i forkant av problemene som kan oppstå

MeproNET er vårt eget system

MeProNet er et fullautomatisert system som overvåker temperaturen i blant annet kjøle- og frysedisker. Om temperaturen avviker fra oppsatte grenser går det automatisk en alarm som varsler bedriften. Alarmen kommer også som sms og/eller mail om det er ønskelig.

Systemet logger alle temperaturer kontinuerlig slik at bedriften kan dokumentere ovenfor kontrollmyndighet at IK-Mat blir ivaretatt på beste måte. Om det oppstår avvik behandles også dette i programmet. All historikk ligger lagret.

Det gjør alle manuelle målinger overflødige og ansatte kan bruke tiden på andre kunderelaterte gjøremål. Ser en på tiden som brukes på manuell behandling, vil investeringen for MeProNet være inntjent i løpet av ca 8 måneder. Etter dette er det ren netto

MeProNet kan måle og dokumenterer alle temperaturkrav som myndighetene setter vedrørende IK-Mat. (også kjernetemperaturmåling på varm-mat, varemottak mm.)

Systemet kan også utvides til å overvåke kjølekompressorer, energimåling, stemplingsur mm.

police-intervention-unit-action-during-a

Gi nødetater momentan tilgang hvis en krisesituasjon oppstår

Et system med endeløse muligheter

Hvis en nødssituasjon skulle oppstå slik som en ran, vil det enkelt kunne deles valgte kameraer ila sekunder. Vi alle vet at det ikke er hverdagskost men når man er forberedt på det utenkelige blir enhver situasjon overkommelig.

Si for eksempel at en person i ved reol 3 får et illebefinnende kan videostrømmen deles slik at man kan rådføre seg på stedet samt vise ambulansearbeiderne raskere vei. 

Fremtiden ligger i våre hender, og det er bare vi som er ansvarlige for hvilke hjelpemidler som blir tatt i bruk. I det kan vi med stolthet si at Elkompetanse&Mepro AS skal være med på å gjøre norge tryggere ved bruk av topp moderne utstyr, levert av produsenter i verdensklasse.