Sikkerhetsløsninger

for bensinstasjoner

snøfnugg.png

Temperaturkontroll

kamera.png

Overvåking

 

Når det kommer til kontroll og overvåking har vi flere produkter som bidrar til å øke effektivitet samt gjør det lettere i den daglige drift

  • Du har mulighet til å samkjøre overvåkingsbilder med balansen på kassen slik at du kan avverge uenigheter om hvor mye kunden ga fra seg eller tok imot. Skulle det blitt noen problemer er ikke fasiten lengre enn et tastetrykk unna.

  • Norske bensinkunder stikker årlig fra 25 millioner kroner i ubetalte bensinregninger. For å sikre deg at ikke du går står igjen som svarteper er det viktig å ha pålitelige systemer av god kvalitet. Vi har gjennom flere år servet stasjoner rundt om i norge så vi har god kjennskap til hva som skal til for å gjøre akkurat deg fornøyd!

1/1

Bli trygg på at din bedrift følger myndighetenes krav når det kommer til maks antall personer som kan oppholde seg samtidig i dine lokaler.

PC green light.png

En enkel anretning som viser ledig kapasitet på ditt området i sanntid ved å holde kontroll over hvor mange som går inn og ut.

Kunden ser infomasjonen på en god og intuitiv måte via vårt produkt ved ankomst og kan enkelt få vite om det er greit å gå inn. Du som eier av systemet kan enkelt få tilgang til en god oversikt over totalt antall besøkende innenfor en gitt periode.

MeproNET er et system vi har utviklet selv for at det skal bli lettere å holde kontrollen over temperatur i kjøledisk og redusere matsvinn 

  • MeProNet er et fullautomatisert system som overvåker temperaturen i blant annet kjøle- og frysedisker. Om temperaturen avviker fra oppsatte grenser går det automatisk en alarm som varsler bedriften. Alarmen kommer også som sms og/eller mail om det er ønskelig.

  • MeProNet logger alle temperaturer kontinuerlig slik at bedriften kan dokumentere ovenfor kontrollmyndighet at IK-Mat blir ivaretatt på beste måte. Om det oppstår avvik behandles også dette i programmet. All historikk ligger lagret.

  • MeProNet gjør alle manuelle målinger overflødige og ansatte kan bruke tiden på andre kunderelaterte gjøremål. Ser en på tiden som brukes på manuell behandling, vil investeringen for MeProNet være inntjent i løpet av ca 8 måneder. Etter dette er det ren netto

1/4
  • MeProNet kan måle og dokumenterer alle temperaturkrav som myndighetene setter vedrørende IK-Mat. (også kjernetemperaturmåling på varm-mat, varemottak mm.)

  • Systemet kan også utvides til å overvåke kjølekompressorer, energimåling, stemplingsur mm.