top of page

OMRÅDE BEGRENSNING

Omdråde begerensning og overvåkingskameraer er begge viktige verktøy for å sikre en bygning eller et område

3D Face Scanning.jpg

Gjør det mulig å identifisere ansikter i sanntid ved hjelp av overvåkingskameraer

  1. Identifikasjon av personer: Ansiktsgjenkjenning kan bidra til å identifisere personer som kommer inn i et overvåket område, for eksempel ansatte eller besøkende. Dette kan være spesielt nyttig i bedriftsmiljøer, hvor det kan være behov for å kontrollere tilgang til spesifikke områder.

  2. Forebygging av kriminalitet: Ansiktsgjenkjenning kan bidra til å forebygge kriminalitet ved å identifisere personer som har en historikk med kriminell atferd. Overvåkingskameraer med ansiktsgjenkjenning kan også hjelpe til med å identifisere mistenkte i etterforskning av forbrytelser.

  3. Forbedret sikkerhet: Ansiktsgjenkjenning kan bidra til å forbedre sikkerheten i offentlige områder, for eksempel flyplasser, stadioner, kjøpesentre og andre steder der det er høy trafikk. Overvåkingskameraer med ansiktsgjenkjenning kan bidra til å identifisere personer som kan utgjøre en trussel, og dermed bidra til å hindre terrorangrep eller andre farlige situasjoner.

  4. Effektivitetsforbedringer: Ansiktsgjenkjenning kan også brukes til å forbedre effektiviteten i bedrifter. For eksempel kan det bidra til å identifisere ansatte som har gått inn i et spesifikt område for å utføre en oppgave, og dermed gjøre det mulig å spore arbeidsprosesser og forbedre effektiviteten.

  5. Automatisert tilgangskontroll: Ansiktsgjenkjenning kan også brukes til å automatisere tilgangskontroll i bedrifter og organisasjoner. Dette kan gjøre det enklere å kontrollere adgang til spesifikke områder og redusere muligheten for uautorisert adgang.

Interessert?

Legg inn epostadressen din så tar vi kontakt.

Takk for innsendingen din!

bottom of page