top of page

ADGANGSKONTROLL

Med våre systemer vet du hvem som oppholder seg på ditt område 

Digital Nøkkel

Adgangskontrollsystemer hjelper deg med å beskytte virksomheten din mot uønskede inntrengere. Dette kan være personer som ønsker å stjele verdifulle varer, eller som vil sabotere eller ødelegge utstyret ditt.
Med et adgangskontrollsystem vil du ha kontroll over hvem som har tilgang til bedriftens eiendeler og bygninger, og du kan begrense adgangen til kun de som har en gyldig grunn til å være der.

Når det gjelder hvilke typer adgangskontrollsystemer du kan velge mellom, er det flere alternativer å vurdere. Det mest grunnleggende systemet er en adgangskode eller nøkkelkort, hvor de ansatte må oppgi en kode eller skanne kortet sitt for å få tilgang til bygningen. Dette er en enkel og relativt billig løsning, men det kan være sårbart for misbruk dersom noen deler eller stjeler koden eller kortet.

Fingerprint-in-the-dark-779694.jpg

En annen type adgangskontrollsystem er biometrisk identifikasjon, som bruker en persons unike egenskaper som fingeravtrykk, ansikt eller iris for å gi tilgang. Dette er en mer sikker løsning enn adgangskode eller nøkkelkort, da det er vanskeligere å etterligne eller stjele noen andres biometriske data. Dette systemet er imidlertid også dyrere å implementere.

Til slutt kan du også velge et adgangskontrollsystem som kombinerer flere av disse metodene, for eksempel ved å kreve både nøkkelkort og biometrisk identifikasjon for å få tilgang. Dette gir deg en ekstra sikkerhetsmargin og kan være en god investering hvis bedriften din har særlig høye sikkerhetskrav.

bottom of page