Om oss

Vår visjon

Våre kunder skal ikke ha uønskede hendelser rundt
sikkerhet, grunnet manglende rutiner eller utstyr.
Elkompetanse & Mepro AS startet opp 1. oktober 2000


Vi jobber daglig med sikkerhet innen elektro, HMS og termografi.

Og vi har over 35 års erfaring innen elektro, hvorav 11 års erfaring fra 'Det Lokale Eltilsyn' DLE, internkontroll (IK) og enøk.

Videre prosjekterer og leverer vi komplette anlegg innen kamera- og temperatur-overvåking.

Vi er frittstående - ikke kjedebasert!


Våre kunder tilhører alle segmenter. Kontakt oss for referanser.

Vår termografør er sertifisert gjennom Det Norske Veritas GL.

Styret i Elkompetanse & Mepro AS

Styret har følgende sammensetting i 2017 - 2018:

Styreformann: Pål Brun-Hansen
pal@elkompetanse.no


Styremedlem: 
Tone Anita Lyrstad
tone@elkompetanse.no